Синтеровани Електрически Контакти

 

В продължение на повече от 50 години OMCD Group произвежда в Андзола д’Оссола, Италия, синтерован волфрам, припои и електрически контакти за средни и високи напрежения с марката CELSIA.

Опита на групата се ползва от Димотек, за да започне производството на електрически контакти от материали с висока устойчивост на дъгова ерозия. Нашите детайли от WCu (волфрам-мед) намират приложение във въздушни, газови и вакумни прекъсвачи за средно и високо напрежение. Разчитаме на модерна и ефективна лаборатория за проучване и развитие в Италия в подкрепа, както на производството и качествения контрол, така за разработка на нови продукти.

Сертификат ISO 9001-2015                  Conflict Minerals Policy

thumbnail of ISO_9001_2015_DIMOTEK        thumbnail of conflict-minerals-policy